© 2014 - 2018 VHMK | Alle rechten voorbehouden

Telefoon:  +31 (0)6 398 97 440
E-mail:      info@vhmk.nl

Het eerste consult

 

Tijdens het eerste consult probeer ik een compleet beeld van het dier en de klacht te krijgen, dit doe ik door middel van observeren, luisteren, voelen en

door u veel vragen te stellen. Dit neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Voor het consult stuur ik per mail een vragenlijst, hierop staan een aantal vragen met betrekking tot voorkeuren van het dier en bijzonderheden betreffende de klacht.

Vooralsnog werk ik alleen op locatie, dit heeft als voordeel dat ik het dier in zijn eigen leefomgeving tref, daarbij komt dat het dier zo min mogelijk stress ervaart.

 

Aan het eind van het consult verwerk ik thuis het consult, waarna ik het best passende middel kies, deze stuur ik u toe. Wanneer het om een relatief eenvoudige klacht gaat kan ik het gekozen middel direct bij u achterlaten met

het bijbehorende advies.

 

 

Het vervolgconsult

 

Een evaluatiegesprek, waarbij de reactie die het dier heeft vertoond op het middel en de klacht ter sprake komen. Aan de hand van dit gesprek kan ik nagaan of de dosering nog juist is, of dat het dier een ander middel nodig heeft.

 

 

Belangrijk!

 

Volgens de wet mogen homeopaten voor dieren geen diagnoses stellen, ik kan u alleen advies geven met betrekking tot de klacht en indien nodig doorsturen naar de dierenarts.